Volitelné předměty

pdf Tabulka volitelných seminářů pro jednotlivé třídy a ročníky - volba ve školním roce 2020/21, tj. na školní rok 2021/22.

2. ročník / I. blok - tříletý/jednoletý předmět

Žáci 1.A a 5.L volí jeden seminář, buď tříletý (horní nabídka), nebo jednoletý (spodní nabídka).

Seminář
pdf Programování
Francouzsky jazyk

pdf Anglická konverzace
pdf Finanční gramotnost

3. ročník / II. blok - dvouletý předmět

Žáci 2.A, 2.B a 6.L, kteří teď mají jeden tříletý seminář, volí jeden předmět na další dva roky.

Seminář
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z matematiky (ne 5.E)
pdf Seminář z biologie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář
pdf Společenskovědní seminář
pdf Anglická konverzace
Francouzský jazyk (zač.)

Žáci 2.A, 2.B a 6.L, kteří teď mají jeden jednoletý seminář, volí celkem dva předměty na další dva roky, jeden z horní a jeden z dolní nabídky.

Seminář
pdf Seminář z matematiky
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář

pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z biologie
pdf Společenskovědní seminář
Francouzský jazyk (zač.)
Francouzský jazyk (zač.)
Anglická konverzace

Žáci 4.E volí celkem dva předměty na další dva roky, jeden z horní nabídky a jeden z dolní nabídky.

Seminář
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z biologie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář
pdf Společenskovědní seminář
pdf Španělský jazyk (jen pro 5.E DELE)

Anglický jazyk

4. ročník / III. blok - dva jednoleté předměty

Žáci 3.A, 5.E a 7.L volí dva jednoleté tříhodinové semináře (jeden z horní nabídky a jeden ze spodní nabídky).

Seminář
pdf Seminář z fyziky
Seminář z chemie
pdf Angl. a amer. literatura
pdf Základy ekonomie
pdf Kulturní antropologie
pdf Dějiny umění
pdf Španělská literatura (jen 6.E)
Dějepis

pdf Seminář z matematiky
Seminář z biologie
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z psychologie
pdf Literární seminář
pdf Seminář ze zeměpisu (jen 4.A a 8.L)
pdf Výpočetní technika
pdf Seminář ze zeměpisu - Šj (jen 6.E)
Dnešní svět

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti