Středoškolská odborná činnost

Ročník: 46.   45.   44.   43.   42.   41.   40.   37.   36.   35.

 

46. ročník SOČ - školní rok 2023/2024

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje

Termín: 10. května 2024
Místo: Gymnázium L. Pika, Plzeň

pdf Program Krajské přehlídky SOČ 2024
pdf Harmonogram porota 1
pdf Harmonogram porota 2
pdf Harmonogram porota 3
pdf Harmonogram porota 4

Čestmír Kouba, 5. 5. 2024

Harmonogram

Školní kolo: únor 2024 (termín bude upřesněn)
Okresní kolo: březen–duben 2024 (termín bude upřesněn)
Krajské kolo: 10. 5. 2024 Plzeňský kraj – GLP
Celostátní kolo: 21. – 23. června 2024 Pardubice, SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Přihlašování do systému SOČ (www.soc.cz/prihlaska) bude možné od 1. 1. 2024.

Seminář pro začínající autory SOČ

Ve středu 18. října se na naší škole konal Seminář pro začínající autory SOČ. Na semináři se účastníci dozvěděli, co je SOČ, jak má vypadat práce SOČ a jaká dodržovat typografická a estetická pravidla při psaní práce. Své práce studentům představili také úspěšní řešitelé loňské Celostátní přehlídky, kteří se podělili se zájemci o SOČ se svými zkušenostmi. Z diskuze vyplynulo několik dotazů.

Odpovědi na vznesené dotazy:
Práci SOČ není povinné psát v trpném rodě, nebo v autorském plurálu. Je možné psát v první osobě jednotlného čísla, tedy „za sebe”.
Středoškolská odborná činnost je práce v českém jazyce. Pro zahraniční text je nutné uvést český překlad.

Aktualita (23. října 2023):
V propozicích SOČ byl nově stanoven maximální rozsah práce, který činí 80 stran textu (tedy bez příloh).

Základní info: SOČ krok za krokem – Středoškolská odborná činnost (soc.cz)

Propozice SOČ: SOČ - Středoškolská odborná činnost (talentovani.cz)

Prezentace přednášejících:
pdf Co je SOČ?
pdf Zpracování odborné práce
pdf Typografická a estetická pravidla

Čestmír Kouba, 1. 11. 2023

 

Video z celostátní přehlídky SOČ 2023

 


 

45. ročník SOČ - školní rok 2022/2023

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje

pdf Výsledková listina krajského kola

Termín: 10. května 2023
Místo: Gymnázium L. Pika, Plzeň

pdf Porotci
pdf Program
pdf Harmonogram porota 1
pdf Harmonogram porota 2
pdf Harmonogram porota 3
pdf Harmonogram porota 4

Přihlašování do systému SOČ (www.soc.cz/prihlaska) bude možné od 1. 1. 2023.

Harmonogram

Školní kolo: 21. 2. 2023 GLP
Okresní kolo: březen–duben 2023 (termín bude upřesněn)
Krajské kolo: 10. 5. 2023 Plzeňský kraj – GLP
Celostátní kolo: 16. – 18. 6. 2023 Plzeň – organizátor Gymnázium L. Pika

Seminář pro začínající autory SOČ

Termín: 19. 10. 2022 od 9:00
Platforma: MS Teams
• Odkaz na připojení bude poslán přihlášeným účastníkům na e-mail
• Zájemci z Plzeňského kraje se mohou přihlásit u svého školního garanta SOČ nebo u krajského garanta a organizátora webináře V. Nápravníka – na@glp.cz
• Na programu budou informace o tom, co je soutěž SOČ, jak probíhá, jak má vypadat odborná práce a její obhajoba, co vše má obsahovat. A hlavně uvidíte a uslyšíte zkušenosti úspěšných autorů v celostátním kole minulého ročníku SOČ.

pdf Co je SOČ?
pdf Zpracování odborné práce
pdf Typografická a estetická pravidla

V. Nápravník, 7. 10. 2022

 


 

44. ročník SOČ

Celostátní přehlídka SOČ - Kutná Hora 10.-12. června 2022

pdf Výsledková listina a pozvánka na příští ročník

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje

Termín: 27. dubna 2022
Místo: Gymnázium L. Pika, Plzeň

Po dvou letech online obhajob proběhne Krajská přehlídka opět prezenčním způsobem. Prezence soutěžících začíná v 7:30, slavnostní zahájení pak od 8:30. Vlastní obhajoby v jednotlivých komisích proběhnou od 9:00. Rozmístění porot do učeben a přehledy soutěžících budou vyvěšeny ve vestibulu školy na informačních vývěskách.

pdf Složení porot

pdf Program

V. Nápravník, 20. 4. 2022

logo CZ.NIC

Seminář pro začínající autory SOČ

Po jednoroční přestávce se ve středu 10. listopadu od 9:00 koná Seminář pro začínající autory SOČ, avšak formou on-line (Google Meet). Okresní garanti obdrží před seminářem odkaz na připojení. Pokud zájemce o seminář není ve spojení se svým okresním, resp. školním garantem SOČ, napíše na email (na@glp.cz) a odkaz mu bude poslán. Na programu budou informace o tom, co je SOČ, jak probíhá vlastní soutěž, jak má vypadat odborná práce, co vše má obsahovat. A hlavně uvidíte a uslyšíte zkušenosti čtyř úspěšných absolventů minulých ročníků SOČ.

V. Nápravník, 8. 11. 2021

 


 

43. ročník SOČ

Krajská přehlídka SOČ online - 28. 4. 2021

Termín úprav prací postupujících do krajské přehlídky: 15. 4. 2021
Složení porot krajské přehlídky – viz soubor.
O vlastním průběhu krajské přehlídky obdrží soutěžící informace emailem.
Krajská komise SOČ vybírá soutěžící podle výsledků v krajském kole dle platného postupového klíče: jedna soutěžní práce za jeden soutěžní obor – tj. 15 prací za Plzeňský kraj a další úspěšné práce doporučené krajskou porotou do licitace. Licitace prací bude ukončena 25. 5. 2021.
Od krajských komisí dostanou soutěžící do 15. 5. informaci o řádném postupu do celostátní přehlídky, v případě licitace obdrží výsledky o postupu do CP 25. 5.
Podle připomínek krajské poroty mohou postupující soutěžící do 24. 5. provést případné změny v soutěžních pracích (vloží je krajský organizátor), případně vloží do přihlášky nový odkaz na video sami. U prací postupujících z licitace bude termín na úpravu do 28. 5.

43. ročník SOČ se bude konat online

Na základě vyhlášení MŠMT (Věstník MŠMT č. 7, z října 2020) bude 43. ročník SOČ probíhat online.
Přihlášení do SOČ bude možné od ledna 2021 na adrese: www.soc.cz/prihlaska

Harmonogram:

•   Školní a okresní kola: únor – březen 2021 (dle propozic vaší školy)
•   Krajská přehlídka: 28. dubna 2021
•   Celostátní přehlídka: 11. – 13. června 2021

Ke stažení:

•   pdf Brožura SOČ 2020/2021
•   pdf Témata ke zpracování nabízená FAV ZČU Plzeň
•   img Plakát SOČ 2020/2021

V. Nápravník, 10. 11. 2020

 

V souvislosti s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021. V průběhu září bude MŠMT kontaktovat pořadatele soutěží a zjišťovat možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září proběhne setkání s pořadateli soutěží a epidemiology a MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat a v návaznosti na to budou následovat další kroky.
NPI ČR, který zajišťuje ústřední kola 12 soutěží MŠMT, je připraven v případě potřeby realizovat většinu soutěží distančně. Průběžně Vás budeme informovat.

V. Nápravník, 16. 9. 2020

logo CZ.NIC

 


 

42. ročník SOČ

Krajská přehlídka SOČ online - 29. 4. 2020

Termín nahrávek elektronických prací a video prezentací soutěžících v systému SOČ – 17. 4. 2020. Osobní prezentace je nahrazena videem, které obsahuje prezentaci vč. komentáře autora a je novou povinnou součástí přihlášky SOČ. Délka videa je 7 až 10 minut. Soutěžící netiskne ani přihlášku ani práci. Vše bude jen v elektronické podobě. Obhajoby prací na úrovni okresního, krajského a celostátního kola budou probíhat online s využitím fóra SOČ nebo videokonference.

Opravený harmonogram

  • 13. listopadu 2019 - Seminář pro začínající autory SOČ
  • únor 2020 - školní kolo SOČ
  • 29. dubna 2020 - krajská přehlídka SOČ pro Plzeňský kraj online
  • 13. června 2020 celostátní přehlídka SOČ online

Seminář pro začínající autory SOČ

Dne 13. listopadu 2019 se konal Seminář pro začínající autory SOČ. Semináře se zúčastnilo 73 studentů, kteří mají zájem zpracovat práci a obhájit ji před porotou. Na semináři se dověděli, co to je SOČ, jak má vypadat práce SOČ a jaká je třeba dodržovat typografická a estetická pravidla při psaní práce. Své práce studentům představili také úspěšní soutěžící loňské Celostátní přehlídky.

Užitečné soubory

Garant SOČ za Plzeňský kraj: Mgr. Nápravník Vladimír, Ph.D. (napravnik@glp.cz)

logo CZ.NIC
Generální partner SOČ – společnost CZ.NIC

 


 

41. ročník SOČ - krajská přehlídka Plzeňského kraje

Datum: 24. dubna 2019
Garant: Mgr. Nápravník Vladimír, Ph.D. (napravnik@glp.cz)

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje 41. ročníku SOČ se konala 24. dubna 2019 na Gymnáziu Luďka Pika za podpory ředitele školy Mgr. Aleše Janouška. Zahájení soutěže se zúčastnili následující hosté: Mgr. Ludmila Novotná, referentka úseku mládeže a sportu Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK, Ing. Zuzana Švehlová, referentka oddělení organizace školství Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK, Tomáš Soukup, starosta Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta Úřadu městského obvodu Plzeň 4 a za Ústřední komisi SOČ Ing. Jana Ševcová. Přehlídku zahájil ředitel našeho gymnázia Mgr. Aleš Janoušek.

V Krajské přehlídce SOČ PK soutěžilo 60 soutěžících s 53 pracemi v 17 soutěžních oborech, obor 01 – matematika a statistika nebyl obsazen. Do Celostátní přehlídky 41. ročníku SOČ, která se koná 14. - 16. 6. v Opavě, postoupilo 15 prací v 15 oborech. Ještě 5 prací postoupilo do tzv. licitace.

Studentka našeho gymnázia Ivana Šimanová se svou prací v oboru 06 – zdravotnictví obhájila 1. místo. Gratulujeme!

SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19
SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19 SOČ 18/19

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje - 40. ročník


Středoškolská odborná činnost

Zpráva za SOČ 2014/2015 a výsledková listina CP SOČ - 37. ročník

Ve školním roce 2014/15 proběhl 37. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Pod záštitou OŠMS KÚ Plzeňského kraje se ve středu 5.11.2014 na Gymnáziu L. Pika v Plzni - Doubravce konal seminář pro začínající autory SOČ a pro učitele středních škol, kteří tyto aktivity mezi nadanými studenty podporují radou nebo vlastní konzultační činností. Spolu se seminářem probíhal cyklus naučně populárních přednášek odborníků – učitelů ze ZČU pod záštitou projektu SPPVaV ZČU. Lektory na semináři byli RNDr. Jiří Cais, Ing. Václav Bláha a Ing. Karel Janečka, Ph.D. a PhDr. Zdeňka Kielbusová, ze ZČU, kteří budoucím autorům radili, jak mají hledat konzultanty svých prací, a nabídli pomoc i s tématy prací. Mgr. Martina Pašková učila studenty svoji práci správně napsat a prezentovat na veřejnosti, Mgr. Eva Cibulková nabídla návod na statistické zpracování získaných dat. Na závěr semináře předvedly účastnice 36. ročníku SOČ Diana Řeháčková a Eva Sýkorová z GLP obhajoby svých prací.

Krajská přehlídka SOČ se konala 29.4.2015 na Gymnáziu Luďka Pika za podpory ředitele školy Mgr. Aleše Janouška. Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnily Mgr. Regina Hrabětová z OŠMS KÚ PK a Mgr. Zuzana Švehlová z oddělení organizace školství OŠMS KÚ PK a místostarosta ÚMO P4 Ing. Zdeněk Mádr. V Krajské přehlídce SOČ PK soutěžilo 63 soutěžících ve 53 pracích v 17 oborech. V letošním ročníku nesoutěžili žáci středních škol z okresů Plzeň–jih a Plzeň–sever Plzeňského kraje. Do celostátní přehlídky 37. Ročníku SOČ postoupilo 16 prací, jedna z prací se CP SOČ nezúčastnila.

V 37. ročníku Celostátní přehlídky SOČ v Praze jsme dosáhli následujících výsledků:

OborPořadíJméno a příjmeníŠkola
0113Trong Chung Chau NguyenGymnázium J.Vrchlického, Klatovy
027Vladislav WohlrathGymnázium a SOŠ, Rokycany
0313Šárka JanákováGymnázium a SOŠ, Rokycany
0414Andrea FeifrlíkováGymnázium F. Křižíka, Plzeň
067Petr StránskýGymnázium L. Pika v Plzni
0713Klára SloupováGymnázium Sušice
089Václav Hlaváč
Karel Hornyicky
Gymnázium Stříbro
098Josef Vnouček
Tobiáš Ibr
SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň
1012Martin MikešVOŠ a SPŠE, Plzeň
133Vojtěch SosnaVOŠ a SPŠE, Plzeň
156Jaroslav JurečkaGymnázium F. Křižíka, Plzeň
166Kamila LavičkováGymnázium J. Vrchlického, Klatovy
187Lukáš CaldrVOŠ a SPŠE, Plzeň

Zvláštní cenu získali:

  • Martin Mikeš – předplatné časopisu DPS Elektronika od A do Z
  • Vojtěch Sosna – Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc. (2000,- Kč)

Podzimní seminář pro začínající autory SOČ pod záštitou OŠMS PK opět určitě proběhne v říjnu nebo listopadu 2015. Ukazuje se, že je skutečnou pomocí začínajícím autorům. Všichni soutěžící letošní celostátní přehlídky se semináře jako začínající autoři zúčastnili, a potvrzují tak jeho význam.

Cílem SOČ je najít a podpořit budoucí vědce, nyní talentované žáky středních škol. K tomu je zapotřebí co největšího zájmu o tuto soutěžní přehlídku z řad učitelů a školních garantů SOČ, vedoucích prací, ale také finanční podpory MŠMT a to především OŠMS PK. I v tomto 37.ročníku SOČ byla spolupráce garantů, ÚK SOČ a představitelů OŠMS PK v zastoupení Mgr. Reginy Hrabětové výborná. Podporu SOČce poskytuje i Západočeská univerzita. Mnoho porotců v krajské přehlídce SOČ je z řad učitelů ZČU. Do 38. ročníku univerzita nabízí pro budoucí autory témata i konzultanty prací.

Zvláštní dík je třeba vyslovit i společnosti CZ.NIC, která se letos ujala sponzorství soutěže. Díky ní jsou lépe finančně zajištěny okresní a krajská přehlídky.

Zprávu zpracovala Mgr. Eva Cibulková – garantka SOČ za PKCelostátní přehlídka SOČ 2014 na stránkách Plzeňského kraje - 36. ročník

Externí odkaz www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-hostil-celostatni-kolo-stredoskolske-odborne-cinnosti
 


Zpráva o průběhu Celostátní přehlídky SOČ na Gymnáziu Luďka Pika

Ve dnech 13. až 15. června 2014 hostilo Gymnázium L. Pika Celostátní přehlídku 36. ročníku SOČ

285 prací celkem 320 soutěžících z osmnácti různých oborů odborné soutěže talentovaných žáků středních škol hodnotilo devadesát porotců, zpravidla akademiků vysokých škol.

Organizaci přehlídky zajišťovalo šest členů Ústřední komise SOČ a přibližně dvacetičlenný tým zaměstnanců GLP s přispěním 40 našich žáků, především ze třídy 5.L.

V pátek 13. 6. v Techmánii Science Center přehlídku slavnostně zahájili ministr školství Marcel Chládek a zástupci státní správy, samosprávy a akademické obce. Po vyslovení magické věty předsedou ÚK SOČ Milanem Škrabalem "Celostátní přehlídku 36. ročníku SOČ prohlašuji za zahájenou" se soutěžící v prostorách školy ještě do pozdního večera vrhli do přípravy své sobotní obhajoby.

Sobota 14. 6. patřila samotné soutěži. Od osmé hodiny ranní do přibližně 16 hodin odpoledne soutěžící obhajovali své práce před odbornou porotou, od 15 hodin pak současně na chodbách školy propukla posterová prezentace prací. Tréma a soutěžní napětí spadlo ze soutěžících až při společenském večeru v Techmánii, která pro ně i porotce připravila tři naučně populární show, prohlídku expozic s komentářem odborníků – zaměstnanců Techmánie, ale i příjemné občerstvení.

V té době již ÚK SOČ zpracovávala výsledky soutěže a připravovala podklady pro tisk čtyř stovek brožur s výsledkovými listinami a diplomů; komise pilně pracovala až do rána.

Nedělní dopoledne využili soutěžící k poznávání Plzně. Pod vedením učitelů GLP si mohli prohlédnout ZOO, Plzeňské podzemí, projít se historickou částí Plzně; zájemci nahlédli do Loosových interiérů a vyzkoušeli bleskolaboratoř FEL ZČU. Součástí volnočasové nabídky byly i exkurze na pracoviště Nové technologie – výzkumné centrum, zámek Kozel a hrad Radyni.

V neděli odpoledne byly výsledky soutěže vyhlášeny v Techmánii při slavnostním zakončení soutěže. (Přehled výsledků najdeme na Externí odkaz www.soc.cz)

Po předání cen a gratulací vítězům přišla na řadu i poděkování. A to Plzeňskému kraji za výraznou finanční i organizační podporu, Techmánii Science Center, organizačnímu týmu GLP i sponzorům soutěže.

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství Jiří Struček poděkoval osobně organizačnímu týmu CP SOČ na GLP; jmenovitě Aleši Janouškovi, Josefu Maškovi, Jiřímu Netrvalovi a Evě Cibulkové.V letošním školním je naše škola hostitelkou Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ)!

SOČ je soutěž talentovaných žáků středních škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěž vede žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Je to způsob uplatnění znalostí, zájmů a schopností žáka. Soutěž probíhá formou soutěžních přehlídek, na kterých žák svou práci obhajuje před odbornou porotou.

Soutěžícími mohou být žáci denního studia středních škol (včetně žáků pomaturitního studia končícího 2. maturitou či absolutoriem), výjimečně i žáci škol základních. Především ale žáci, kteří mají chuť prezentovat své poznatky a znalosti v odborných kruzích, tedy jiným způsobem než běžně ve škole, a získat tak nové zkušenosti.

Obory SOČ: 01. matematika a statistika, 02. fyzika, 03. chemie, 04. biologie, 05. geologie, geografie, 06. zdravotnictví, 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08. ochrana a tvorba životního prostředí, 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, 10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, 11. stavebnictví, architektura a design interiérů, 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, 13. ekonomika a řízení, 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 16. historie, 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, 18. informatika.

Podrobnější informace o soutěži najdete na Externí odkaz www.soc.cz.


13. 6. – 15. 6. 2013 - Celostátní přehlídka SOČ

Tak tady nám všichni držte palce, a to jak soutěžícím, tak našemu pořádajícímu gymnáziu. Pro všechny se jedná o premiéru!

Naše gymnázium bude tři dny hostit 300 soutěžících, 90 porotců, Ústřední komisi SOČ a další hosty soutěže při vyvrcholení odborného a leckdy i vědeckého klání. Naše gymnázium je garantem kvalitně uspořádané přehlídky. To je možné jen s velkou finanční podporou Plzeňského kraje a Techmánie, která poskytne své nově otevřené prostory hlavní budovy a planetária pro slavnostní zahájení a zakončení přehlídky, a zajistí doprovodný program pro soutěžící.

Výzva všem žákům středních škol Plzeňského kraje (a zvláště žákům Gymnázia Luďka Pika):
V letošním 36. ročníku SOČ soutěžte v co největším počtu s co největší vervou. Letos více než jindy reprezentujete sebe, svoji školu, svůj okres, svůj kraj! Hodně štěstí!

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ PK


Sponzoři 36. ročníku celostátní přehlídky SOČ

Logo CZ.NIC CZ.NIC Správce domény CZ Externí odkaz www.nic.cz

Logo GES Elektronics GES Electronics Externí odkaz www.ges.cz

Logo Makro MAKRO - partner profesionálů Externí odkaz www.makro.cz

Logo MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Externí odkaz www.msmt.cz

Logo NIDV Národní institut pro další vzdělávání Externí odkaz www.nidv.cz

Logo Plzeň 2015 Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury Externí odkaz www.plzen.eu

Logo Plzeňský kraj Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život Externí odkaz www.plzensky-kraj.cz

Plzeňská teplárenská Plzeňská teplárenská - více než energie Externí odkaz www.pltep.cz

Skupina ČEZ Skupina ČEZ Externí odkaz www.cez.cz

Techmania Techmania Science Center Externí odkaz www.techmania.czKrajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje - 35. ročník

30. dubna 2013 proběhla na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni Krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ) Plzeňského kraje. SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných prací v 18 vědních oborech. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporované Krajským úřadem Plzeňského kraje je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

Do krajské přehlídky postoupilo z okresních kol 41 prací (52 soutěžících) v šestnácti oborech.

Slavnostního zahájení této soutěžní přehlídky se zúčastnil Jiří Struček – náměstek hejtmana PK pro oblast školství, Mgr. Ludmila Novotná z oddělení školství OŠMS, Mgr. Zuzana Švehlová z oddělení organizace školství OŠMS, Ing. Zdeněk Mádr – místostarosta ÚMO4. Krajskou přehlíd-ku zahájil ředitel Gymnázia L. Pika Mgr. Aleš Janoušek.

GLP je již téměř 20 let organizátorem této soutěže na krajské úrovni a v příštím roce bude dokonce hostitelem celostátní přehlídky!

Porotci letošního krajského kola vysílají do Celostátní přehlídky SOČ v Brně 10 prací, dvě práce budou z druhého místa v daném oboru licitované ústřední komisí SOČ k postupu.

Všem soutěžícím děkuji, že se zapojili do SOČ, a těm, kteří postoupili do Celostátní přehlídky SOČ, držím palce a přeji mnoho úspěchů.

Mgr. Eva Cibulková (Garantka KP SOČ PK)

Přílohy:

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti