Chemie

Předmět chemie vyučujeme na naší škole od sekundy do septimy v osmiletém studijním programu, ve čtyřletém studiu od prvního ročníku do třetího a v šestiletém bilingvním studiu se učí první dva ročníky v češtině, od 3. do 5. ročníku ve španělštině rodilým lektorem chemie.

Obsahem předmětu jsou obecná, anorganická a organická chemie, chemie přírodních sloučenin a biochemie a také syntetická makromolekulární chemie. Součástí jsou laboratorní cvičení na vyšším gymnáziu v českých studijních programech.

Pro zájemce o přírodní vědy se pravidelně otevírají jednoletý a dvouletý seminář z chemie pro všechny typy studijních programů. Součástí seminářů je prohloubení znalostí z chemie a příprava k maturitě.

Výuka chemie na našem gymnáziu je založena na aktivních činnostech vyplývající z povahy předmětu s důrazem na porozumění. V laboratorním cvičení se snažíme studenty vést k samostatnému myšlení a k osvojení praktických laboratorních dovedností (badatelsky orientovaná výuka).

Studenti jsou připravováni k volitelné profilové části maturitní zkoušky z chemie. Studenti bilingvních ročníků maturují volitelně z chemie ve španělštině.

Zájemci o chemii mají možnost se účastnit soutěží, jako jsou Chemická olympiáda, Chemquest, SOČ, nebo korespondenční kurz KSICHT.

Podporujeme i studenty ohrožené školním neúspěchem formou konzultací a doučováním.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Landsmanová Anežka, RNDr. landsmanova@glp.cz Laá B06 377 183 319
Mencl Lukáš, Mgr. mencl@glp.cz Me B06 377 183 319
Voráčová Jitka, PaedDr. (předseda PK) voracova@glp.cz Vrá B06 377 183 319

 

Studijní literatura

pdf Povinná a doporučená literatura

 

Semináře

pdf Seminář z chemie - dvouletý seminář

pdf Seminář z chemie - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Chemie

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti