Informatika a výpočetní technika

S výukou informatiky a výpočetní techniky se studenti na naší škole setkávají nejprve jako s povinným předmětem. K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností slouží ve vyšších ročnících volitelný jednoletý seminář z výpočetní techniky. Pro zájemce o programování nabízíme tříletý seminář. Zájemci mohou maturovat z programování nebo informatiky.

Výuka v předmětu informatika směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o ICT. Podporujeme informatické a kritické myšlení a logické uvažování. Žáky vedeme k vyhledávání, třídění a propojování informací za využití výpočetní techniky a programového vybavení. Žáci poznávají počítač jako nástroj, který jim pomáhá řešit úkoly z různých oblastí lidské činnosti.

Podporujeme účast žáků v různých soutěžích, např. Logická olympiáda, Bobřík informatiky, Hackathon, Robotická soutěž.

K výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny. Žáci mají přístup do školní počítačové sítě a do prostředí Google Classroom. Škola má trvalé vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu. V celém prostoru školy mohou žáci využívat školní wi-fi připojení. Je jim k dispozici kopírka s možností tisku a kopírování.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Andziol Filip, Mgr. (předseda PK) andziol@glp.cz An A23 377 183 321
Česalová Eva, Mgr. cesalova@glp.cz Čeá A23 377 183 321
Hauer Pavel hauer@glp.cz Ha B22 377 183 327
Vachovec Lukáš, Mgr. vachovec@glp.cz Va A23 377 183 321

 

Studijní literatura

Informatika a seminář Výpočetní technika
• P. Roubal: Informatika a výpočetní technika pro SŠ (Teor. uč., Prakt. uč. 1, Prakt. uč. 2)
• P. Roubal: Digitální technologie (PDF verze pracovního sešitu, webové materiály)
• J. Pšenčíková: Algoritmizace
• aktualizované volně dostupné internetové stránky a učebnice, např. imysleni.cz/ucebnice

 

Semináře

Jednoletý seminář Výpočetní technika je určen pro zájemce z posledních ročníků všech studijních oborů. Cílem předmětu je rozšířit znalosti žáků o další témata z oblasti výpočetní techniky, jako je tvorba webových stránek v HTML a CSS, pokročilá počítačová grafika, komplexní úlohy vedoucí k využití ICT.

Tříletý seminář Programování učí studenty základům programování - algoritmizace úloh, základní programovací techniky, práce s databázemi. Programuje se v různých programovacích jazycích a různých vývojových prostředích, výuka probíhá na praktických úlohách. Seminář Programování běží v 2. až 4. ročníku čtyřletého oboru, nebo 6. až 8. ročníku osmiletého oboru, vždy 2 hodiny týdně. Studenti mohou maturovat z předmětu Programování.

pdf Výpočetní technika - jednoletý seminář

pdf Programování - tříletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Informatika

pdf Programování

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti