Přijímací řízení jaro 2024 – předběžné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Aktuální informace MŠMT k přijímacímu řízení najdete na www.prihlaskynastredni.czprijimacky.cermat.cz.

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme tři třídy:

  • osmileté studium pro žáky z 5. tříd, kód oboru na přihlášku: 79-41-K/81
  • šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium pro žáky ze 7. tříd, kód oboru na přihlášku: 79-43-K/61
  • čtyřleté studium pro žáky z 9. tříd, kód oboru na přihlášku: 79-41-K/41

Do výše uvedených oborů přijmeme do každé třídy maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí

pdf kritéria pro přijetí na 4letý obor
pdf kritéria pro přijetí na 6letý obor
pdf kritéria pro přijetí na 8letý obor
 

Podle návrhu nového zákona bude moci uchazeč podávat přihlášku na tři školy a bude konat přijímací zkoušku dvakrát.

Přihlášky ke studiu je nutno podat do 20. února 2024. Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 a 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

STUDIUM PRVNÍ TERMÍN DRUHÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ 12. dubna 15. dubna 29. dubna 30. dubna
ŠESTILETÉ A OSMILETÉ 16. dubna 17. dubna

Podrobnější informace o přihlašování a konání přijímacích zkoušek budou podány na Dnu otevřených dveří, který se bude konat na naší škole dne 16. ledna 2024.

Užitečné odkazy k procvičování:
prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
procvicprijimacky.cermat.cz

 

Přijímaní přihlášek o jarních prázdninách

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
v době jarních prázdnin můžete odevzdávat přihlášky ke studiu na SŠ ve vrátnici školy v pondělí 19. února a v úterý 20. února 2024 v době od 8:00 do 12:00. Děkuji Vám.
Aleš Janoušek  

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti