Celostátní kolo Zeměpisné olympiády 2023

O velkém rozhledu svých znalostí v oblasti geografie přesvědčil hodnotící komisi Šimon B. a získal 4. místo v kategorii C v celostátním kole Zeměpisné olympiády 2023.

Olympiáda proběhla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 27. - 28. dubna 2023. Její součástí bylo prověření geografických znalostí v písemném testu, multimediálním testu, práce s atlasem a v terénu (orientace podle GPS, měření proudu toku vody).

Doba netrpělivého čekání na vyhlášení výsledků byla zpříjemněna představením výcviku Helppes a doprovodným programem s informacemi o studiu geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a o činnosti ČÚZK.

text: Eva Burianová
foto: PF UK Praha

náhled Zeměpisná olympiáda 2

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti